haute couture

Dòng váy Calla Haute Couture chính thức được ra đời vào năm 2019, sau 19 năm NTK Phương Linh tìm hiểu, lắng nghe và học hỏi, cùng 4 năm xây dựng những tiêu chuẩn khắt khe để tạo ra những chiếc váy thiết kế riêng đẳng cấp và xa xỉ dành cho các cô dâu của Calla.

HAUTE COUTURE 2023

Chiêm ngưỡng những thiết kế đẳng cấp dành cho các cô dâu thuộc dòng Haute Couture năm 2023

HAUTE COUTURE
2022

Chiêm ngưỡng những thiết kế đẳng cấp dành cho các cô dâu thuộc dòng Haute Couture năm 2022

HAUTE COUTURE 2021

Chiêm ngưỡng những thiết kế đẳng cấp dành cho các cô dâu thuộc dòng Haute Couture năm 2021

HAUTE COUTURE
2020

Chiêm ngưỡng những thiết kế đẳng cấp dành cho các cô dâu thuộc dòng Haute Couture năm 2020

HAUTE COUTURE 2019

Chiêm ngưỡng những thiết kế đẳng cấp dành cho các cô dâu thuộc dòng Haute Couture năm 2019