CALLA
SHOW

Chiêm ngưỡng các bộ sưu tập váy cưới tuyệt mỹ qua những show diễn của Calla xuyên suốt hành trình thương hiệu. 

Calla Gallery 2022

Private Show 2020