CALLA
SHOW

Chiêm ngưỡng các bộ sưu tập váy cưới tuyệt mỹ qua những show diễn của Calla xuyên suốt hành trình thương hiệu. 

Back Stage “La Rosa” 2023

"La Rosa" Collection 2023

Calla Gallery 2022

Private Show 2020

JARDIN DE CALLA - CALLA SHOW 2018