calla
limited

Mỗi thiết kế là một phong cách, mang những nét độc bản phù hợp với nhu cầu và sở thích của từng cô dâu.

CALLA
LIMITED 2023

Chiêm ngưỡng những thiết kế dành cho các cô dâu thuộc dòng Limited năm 2023

calla
limited 2022

Chiêm ngưỡng những thiết kế dành cho các cô dâu thuộc dòng Limited năm 2022

CALLA
LIMITED 2021

Chiêm ngưỡng những thiết kế dành cho các cô dâu thuộc dòng Limited năm 2021

CALLA
LIMITED 2020

Chiêm ngưỡng những thiết kế dành cho các cô dâu thuộc dòng Limited năm 2020

CALLA
LIMITED 2019

Chiêm ngưỡng những thiết kế dành cho các cô dâu thuộc dòng Limited năm 2019